Dernek Binamız

Genel kurul kararı ile arsamız üzerinda başlatmış olduğumuz inşaat çalışmaları hızla devam etmekte olup bina bitmek üzeredir.