Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu, gündem doğrultusunda 11 Aralık 2016 Pazar günü saat 11:00 de Atatürk Mah. 5. Sok. No:69 Küçükçekmece/İstanbul adresindeki İkitelli Cem Evi’nde toplandı.
 

  1. Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek kanun ve gerekse dernek tüzüğünde öngörülen ikinci toplantı için asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü. Toplantının yapılmasına herhangi bir itirazın olup olmadığı soruldu. Toplantının yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı Cemal Ergen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
 
  1. Divan kurulu oluşturularak Toplantı Başkanlığına Cihangir Gündoğdu 'in, oy toplayıcılığına Serkan Yürekli’in ve yazmanlığa Hasan Ergen’in seçilmesine ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 


  1. Burs Yönergesinin 5. ve 6. maddelerindeki değişiklikler ayrı ayrı Genel Kurula okundu ve ayrı ayrı oylanarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
 
  1. Cenaze Yardımı Yönergesinin 5. maddelerindeki değişiklik Genel Kurula okundu ve değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
 
  1. Derneğin adına kayıtlı bulunan Pendik Yayalar Mah. 9512 Ada 17 Parseldeki hisselerimiz  ile ilgili olarak ifraz, tevhit, bedelli ve bedelsiz hisse devri yaptırmaya, yola terk işlemleri yapmaya, kat irtifakını kurmaya, kat mülkiyetine çevirmeye ve bu konularla ilgili her türlü proje, liste, yönetim planı düzenlemeye, tapu devir ve tescil işlemleri ile ilgili tüm hususlarda işlemleri yapmaya, yaptırmaya konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
 
Dilek ve temenniler soruldu. Genel Kurul üyeleri bu kararların hayırlı olmasını dilediler