Olağan Genel Kurul Toplantı

 
Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Olağan Genel Kurulu, gündem doğrultusunda 01.04.2017 Cumartesi günü saat 16:00 da Atatürk Mah. 325. Sok. No:69 Küçükçekmece/İstanbul adresinde İkitelli Cem Evi’nde toplandı.
 
  1. Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek kanun ve gerekse dernek tüzüğünde öngörülen ikinci toplantı için asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görüldü. Toplantının yapılmasına herhangi bir itirazın olup olmadığı soruldu. Toplantının yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı Cemal Ergen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
 
  1. Toplantı Başkanlığına Hasan Güneş'in, oy toplayıcılığına Sevilay Pektaş’ın ve yazmanlığa Rıza Ergen’in seçilmesine oybirliğiyle ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitler ve ebediyete intikal eden dernek üyeleri için Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
 
  1. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Raporu Cemal Ergen tarafından okundu.
  2. Gelir-Gider Tabloları ve Denetleme Kurulunun Denetim Raporları okundu. Oy birliğiyle onaylandı.
  3. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibraya yetkili olanların oylarıyla ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi.
  4. Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Denetim Kurulunun ibraya yetkili olanların oylarıyla ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildiler.
  5. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Federasyon Temsilcililerinin seçiminde oylama usulü Genel Kurula sunuldu ve açık oylama yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. Yapılan oylama sonucunda;
 
Yinetim Kurulu Asil Üyeleri; Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
1-Muharrem Abacı 1-Erdal Abacı
2-Devrim Çoban 2-Zafer Güneş
3-Hüseyin Akkaya 3-Celal Ergen
4-Hüseyin Bulut 4-Orhan Bolat
5-Selim Yürekli 5-Sevilay Pektaş
 
Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
1-Hasan Ergen 1-Selahattin Akkaya
2-Cihangir Gündoğdu 2-Turan Bolat
3-Metin Aydoğan 3-Sultan Gündoğdu
 
Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:           Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:
1-Hüseyin Arslan 1-Murat Ergen
2-Canan Aybek 2-Selahattin Erdoğdu
3-Cemal Ergen 3-Muharrem Kasal
 
Federasyon Temsilcileri:
1-Cemal Ergen
2-Rıza Ergen
3-Şükrü Çoban
4-Serkan Yürekli
           
 
  1. Dilek ve temenniler soruldu. Genel Kurul üyeleri yeni yönetimin hayırlı olmasını dilediler.
 
  1. Genel Kurul Divan Başkanı tarafından kapatıldı.
 
           
Toplantı Başkanı
Hasan Güneş
Tutanak Yazmanı
Rıza Ergen
Oy Sayıcı
Sevilay Pektaş